Fotografie

DENDO DRIVE HOUSE

05. 03. 2019 | Engelberg Tourer | MY19 | Produktové

Systém DENDO Drive House

DENDO DRIVE HOUSE (DDH) je stavebnicový systém určený pro domácnosti, zahrnující elektromobil / plug-in hybridní vůz, obousměrnou nabíječku, fotovoltaické panely a záložní baterii pro domácnost. Jedná se o službu nabízenou formou uceleného řešení u prodejců Mitsubishi a spojující prodej, instalaci a poprodejní údržbu*1 všech systémových komponent. Pomocí uvedeného řešení si zákazníci mohou nabíjet svůj elektromobil / plug-in hybrid přímo doma s využitím energie vyrobené ze slunce, nebo naopak dodávat elektřinu z baterie vozidla pro potřeby domácnosti. DDH přináší zákazníkům výhody ve formě nižších účtů za elektřinu a zajištění nouzového zdroje napájení.

*1…V některých zemích a regionech je instalace a poprodejní údržba zajišťována externími dodavateli.

<Výhody systému DENDO Drive House (DDH)>

  • Systém DDH přináší výrazné úspory nákladů. Zákazníci mohou snížit náklady na palivo využíváním fotovoltaických panelů k výrobě elektřiny během dne pro nabíjení elektromobilu / plug-in hybridu a ukládání do domácí baterie, zatímco v noci mohou omezit náklady na spotřebovanou elektřinu používáním obousměrné nabíječky k dodávkám energie z elektromobilu / plug-in hybridu pro potřeby domácnosti.
  • Zákazník může přispět k rozvoji společnosti s nižší uhlíkovou stopou využíváním energie produkované fotovoltaickými panely k napájení domácích spotřebičů nebo zajištění energie k provozování elektromobilu / plug-in hybridu.
  • Systém DDH slouží jako nouzový zdroj napájení, který může dodávat elektřinu z elektromobilu / plug-in hybridu nebo záložní baterie pro potřeby napájení domácích spotřebičů.
  • Systém DDH se nabízí jako ucelený balíček u prodejců Mitsubishi, což zákazníkům usnadňuje nákup všech potřebných komponent.

Mitsubishi Motors prostřednictvím elektrifikace vozidel usiluje o obohacování života zákazníků a zvyšování jejich pohodlí. Elektromobily na cestách vždy věrně reagují na záměry řidiče. Po zaparkování se mění v partnera, na nějž je spolehnutí. Systém DDH je řešením, které dodává elektrifikaci vozidel nový rozměr.

Formát: jpg
Nízká kvalita
Velikost souboru: 34.6 kB
Rozměry: 640 x 255 px
Střední kvalita
Velikost souboru: 113.47 kB
Rozměry: 1280 x 511 px
Vysoká kvalita
Velikost souboru: 230.43 kB
Rozměry: 1920 x 766 px
Původní soubor
Velikost souboru: 4.58 MB
Rozměry: 5000 x 1996 px